Low-Till

LOW-TILL

Hvad er Low-Till?
Low-Till metoden anvender vi nøgleprincipperne i Conservation Agriculture. Overordnet betyder det minimal forstyrrelse af jorden ved at undgå pløjning og harvning.
Dette giver permanent plantedække af dyrkningsfladen og et sædskifte, der i sin vekslen mellem forskellige afgrøder kan reducere smittetryk og ukrudtsproblemer, samtidig med at vi fremmer jordbundens struktur.


Hvorfor Low-Till?
Indholdet af organisk stof på mange landbrugsjorde er blevet så lavt, at det kan begynde at påvirke frugtbarheden negativt. Det høje forbrug af tid og ressourcer, der kræves i traditionel dyrkning, presser landmænd på bundlinjen i en tid, hvor der er et misforhold imellem lønniveau og internationalt definerede priser.
En løsning på den dalende jordfrugtbarhed og lønsomhed kan måske ligge i de kulstofbevarende dyrkningsmetoder, herunder Low-Till, som sparer tid og energi til de krævende jordbehandlinger samtidig med at jordfrugtbarheden øges.


Dertil kommer besparelserne på tid og maskinomkostninger, for med Low-Till kan der opnås gode udbytter samtidig med at der spares på pesticider, penge og tid. Til sammen giver det en bedre lønsomhed for landmanden.This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Godkend